Przewóz ładunków niebezpiecznych

Realizujemy transporty towarów i ładunków niebezpiecznych zgodnie z konwencją ADR

Specjalnie z myślą o firmach wykorzystujących w swojej pracy materiały niebezpieczne 4 Partners TSL przygotowało usługę przewozu ładunków niebezpiecznych, realizowaną przez odpowiednio przeszkolonych kierowców posiadających uprawnienia z zakresu ADR. Każdorazowo transport z ładunkiem niebezpiecznym powinien być właściwie oznakowany; zwykle wymaga on też specjalnego rodzaju samochodu, najczęściej cysterny. Szczególny nacisk kładziemy tu na bezpieczeństwo i bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa.

Przewozimy bezpiecznie i zgodnie z prawem

Naszym klientom gwarantujemy podstawienie specjalnie wyposażonych samochodów, spełniających normy bezpieczeństwa wymagane przy przewozie ładunków niebezpiecznych. Nasi kierowcy znają procedury bezpieczeństwa, działania zapobiegawcze zagrożeniom i sposoby postępowania z towarami niebezpiecznymi.