Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, poniżej przedstawiamy informację o sposobach, celach i podstawach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony 4partners-tsl.pl jest 4 Partners TSL S.A., al. Kasztanowa 18/16, 53-125 Wrocław, która jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym  przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000783483, NIP: 8992861926, REGON: 383266304. Wszelkie informacje, w tym dotyczące ochrony Twojej prywatności, możesz uzyskać pod adresem e-mail: administracja@4partners-tsl.pl.
  2. Dane osobowe podane przez użytkowników strony 4partners-tsl.pl są przetwarzane w celach kontaktowych, w szczególności do odpowiedzi na zadane pytania oraz w celu przekazania wycen transportów. Przetwarzanie danych użytkowników strony 4partners-tsl.pl jest wykonywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy przewozu lub świadczenia usług spedycyjnych oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
  4. Dane mogą być ujawnione podwykonawcom administratora, z pomocą których administrator realizuje wskazane cele, w szczególności firmom informatycznym. Administrator nie przekazuje danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane przechowywane są do momentu wniesienia sprzeciwu, a w razie zawarcia umowy – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.
  6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Ponadto każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych przez użytkowników jest dobrowolne, ale bez nich administrator nie będzie mógł odpowiedzieć na zapytanie ani zaproponować zawarcia umowy przewozu lub świadczenia usług spedycyjnych.
  8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Pliki cookies

  1. Jako właściciel strony internetowej 4partners-tsl.pl, 4 Partners TSL S.A. przechowuje i uzyskuje dostęp do tzw. plików cookies (“ciasteczek”). Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania informacji o działaniu strony WWW. Są przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona jest ładowana w Twojej przeglądarce. Pliki cookie wspierają poprawne funkcjonowanie witryny internetowej, zwiększanie jej bezpieczeństwa oraz wprowadzanie usprawnień dla użytkowników.
  2. Możesz określić zasady przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Poprzez powyższe ustawienia wyrażasz zgodę na pozyskiwanie i przechowywanie cookies przez 4 Partners TSL S.A. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu i usuwaniu plików cookie, odwiedź Wikipedię.